Från läsprojektet Sparka igång läsningen! i Huddinge kommun.

Nya läspengar till idrottande unga

Kulturrådet får ytterligare 1,9 miljoner kronor till lässatsning för idrottande barn och unga.

– Det är ett välkommet bidrag, förklarar Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Vi märker att det finns ett stort intresse för den här frågan. Överallt i landet startar projekt, med hjälp av bidrag från oss, som väcker läslusten hos idrottande ungdomar.

I juni 2013 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra en läsfrämjandesatsning i samarbete med idrottsrörelsen. Satsningen syftar till att göra böcker mer tillgängliga och läsning mer lustfylld för idrottande pojkar och flickor.

För uppdraget fick Kulturrådet disponera en miljon kronor under 2013 och två miljoner under 2014. Nu tillför regeringen alltså ytterligare 1,9 miljoner, som kommer att betalas ut under hösten.

Satsningen omfattar idrottsföreningar och bibliotek som tillsammans kan stärka ungdomars läsning och intresse för litteratur. I samråd med Riksidrottsförbundet initierar och finansierar Kulturrådet olika aktiviteter under 2013–2014.

Läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Studier visar att en femtedel av landets 15-åriga pojkar har svårt att tillgodogöra sig kvalificerade texter. Forskning visar också att ungas läsvanor påverkas av sociala normer, könsroller och vuxna förebilder. Ett sätt att nå den aktuella målgruppen kan därför vara via ledare i idrottsrörelsen konstaterar regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet.

Läs mer

Paus – du och en bok

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Header logo