Bild från Västmanlands teater. Foto: Håkan Larsson

Nya utvecklingsstöd inom kultursamverkansmodellen

Musik, bild & form, hemslöjd och romsk kultur är starka områden när Kulturrådet idag fördelar stöd till länen inom kultursamverkansmodellen. Sammanlagt delar 59 beviljade ansökningar på 20 miljoner kronor.

– Vi ser en fortsatt positiv utveckling av den regionala kulturen, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet. Stöden till utvecklingsprojekten är nyckeln till framgången.

– Jag upplever ett starkt regionalt engagemang, säger Staffan Forssell, GD Kulturrådet. Kulturen flyttar fram sina positioner och kultursamverkansmodellen har bidragit till utvecklingen.

Kulturrådet prioriterar kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet när utvecklingsbidragen fördelas. Bland ansökningarna finns många förslag på hur den kulturella infrastrukturen ska stärkas och hur kulturen ska komma så många som möjligt till del. Flera av projekten är metodutvecklande.

Västmanlands Teater vill genom ett samarbete med Unga Klara ta del av deras erfarenheter och metod för den publikutveckling som bygger på barnperspektiv och barns och ungas rätt till kultur. Metoden ska anpassas till Västmanlands Teaters verksamhet och vidareutvecklas efter länets behov och förutsättningar.

Musikfestivalen och branschmötet Live at Heart i Örebro är både en nationell och en internationell arena. Den belyser strukturella fenomen i musiklivet genom att tillsammans med andra aktörer fokusera på ökad jämställdhet och mångfald.

Norrbottens läns landsting ska etablera en professionell kör, Erik Westbergs Vokalensemble. Ensemblen får fast anställning hos Norrbottens läns landsting, vilket är en unik satsning i körsverige.

Ett stort hemslöjdsprojekt som involverar fyra norrländska regioner finns bland ansökningarna: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland får stöd för att utveckla hemslöjden i regionen.

Fyra av projekten handlar om romsk kultur:

  • Lungo Drom, samarbete mellan Regionmuseet, Kristianstad och Romska kulturcentret, Malmö.
  • Romska röster – ett digitalt skolmaterial som Upplandsmuseet tar fram.
  • Vårt kulturarvs undanträngda röster på Göteborgs stadsmuseum.
  • Konstprojektet Perpetual Romani Pavillon som Malmö stad får stöd för.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo