Ökat intresse från förläggare och översättare att besöka Bokmässan

Ovanligt många förläggare och översättare har sökt stöd från Kulturrådet och Bok & Bibliotek för att medverka på Bokmässan i Göteborg i höst. Antalet ansökningar från internationella förlag och agenturer har nästan tredubblats och antalet översättare har ökat ännu mer.

– Det är fantastiskt roligt med det stora intresse som nu visar sig, säger Susanne Bergström Larsson, handläggare på Kulturrådet. Vi har prioriterat barn- och ungdomslitteraturen samt nykomlingarna, de som inte besökt mässan tidigare.

Kulturrådet och Bok & Bibliotek erbjuder förläggare och agenter utanför Norden att ansöka om stöd för att besöka Bokmässan. Bland internationella förläggare och agenturer är det exceptionellt många sökande i år jämfört med förra året. 108 ansökningar jämfört med 40. Sammanlagt är 15 länder representerade, bland annat Argentina, Indien, Mexiko och Spanien. 20 ansökningar har beviljats. Syftet med stödet är att främja internationell spridning av svensk litteratur samt internationella utbyten. Det är ju också något som blir verklighet på Bokmässan.

– Bok & Bibliotek och Kulturrådet har för sjätte året genomfört denna satsning på att väcka förläggares och agenters nyfikenhet på den skandinaviska marknaden. Det rekordstora intresset ser vi som ett tecken på att nordisk litteratur och årets Brasilien-tema samt ”Röster från Katalonien” har väckt internationellt intresse, säger Maria Källsson, mässansvarig för Bokmässan.

Nytt stöd till översättare

För första gången är det Kulturrådet som ger stöd till översättare som vill besöka mässan. Tidigare låg stödet hos Sveriges Författarfond. I år är det 75 översättare som sökt, jämfört med 14 förra året. Kulturrådet stödjer 25 ansökningar fördelade på 15 språk. Prioriterade den här gången är översättningar från svenska till italienska. Anledningen är att långsiktigt följa upp arbetet som sattes igång i samband med Bolognamässan förra året där Sverige var hedersgäst.

Ett nytt inslag för i år är att Kulturrådet arrangerar ett sammanhållet program för den 45 personer stora gruppen med förläggare och översättare. Förutom seminarier om den svenska bokbranschen, litteratur för unga och svensk skönlitteratur avsätts tid för erfarenhetsutbyte. Översättarna blir ambassadörer för svensk litteratur och kan ge tips till varandra och till utländska förläggare.

Läs mer

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Birgitta Jacobsson Ekblom
Kommunikationschef Bok & Bibliotek
Telefon: 0701-61 65 09
bje@bokmassan.se

Header logo