Arena Baubo. Foto: Jose Figueroa.

Performance i rivningshus, kamouflage som strategi och vävning som förenar

Ansökningarna inom den fria scenkonsten präglas av stark konstnärlig utveckling, internationella samarbeten och olika typer av spelplatser. Senaste omgången fördelade Kulturrådet cirka 9,5 miljoner kronor till 44 aktörer.  

Flera av de beviljade projekten belyser det omgivande samhället ur ett normkritiskt perspektiv. Här kan exempelvis Arena Baubus Kamouflage nämnas. I projektet blir makthierarkier mellan kroppar synliga och visar på kamouflering som strategi. Juli/Jon undersöker i Everything Remains svagheten och potentialen i en trött kropp och ställer frågan om vad vi gör när begränsningar och svagheter dominerar.

Meur Produktion får stöd för peformanceprojektet Satan anländer till Europa. Projektet är en innovativ vandringsteater i ett åtta våningar högt rivningshus i en förort till Stockholm. En surrealistisk skräck- och kärlekshistoria som utgår från Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita och visar på paralleller till samtiden och fascismens frammarsch i Europa.

Söndrebaljsoperan i samarbete med Textilmuseet i Borås får stöd för projektet Den stora vävoperan. Två kvinnor möts över tid och rum genom vävningen och förhållandet till textil: Hanna från Lilla Rödde i Sverige som vävde sin hemgift men inte fick gifta sig och Shapla från Bangladesh som flyttar från landet in till staden och börjar i textilfabrikerna. Libretto av Elisabeth Hansson. Musiken skapas utifrån känslan, rytmen och ljudet i vävning av tonsättaren Stefan Klaverdal.

Kulturrådet har även beviljat medel till ett antal presentations- och mötesplatser för att öka tillgången till danskonst. Här kan Danscentrum Stockholm och dansfestivalen Satellit nämnas. Danscentrum ska utveckla Dansmässan och Satellit Scenkonst har beviljats medel för att öka mångfalden i utbudet för barnpubliken i Västra Götaland.

Bild: Arena Baubo, foto Jose Figueroa.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Margareta Brilioth
Handläggare
Telefon: 08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo