Foto på Ralf Novak Rosengren Trio: Fotograf Athina Strataki

Romska musiksällskapet och Lattjo Drom får stöd av Kulturrådet

Två romska musikarrangörer får idag stöd av Kulturrådet när bidragen till arrangörer inom musikområdet fördelas. Lattjo Drom får verksamhetsstöd för första gången för att arrangera Nordic Romani Festival och Romska musiksällskapet får åter bidrag för att arrangera Romska festivalen.

Lattjo Drom, som betyder trevlig resa, är en förening som sprider kunskap om romskt kulturarv, i första hand det nordiskt romska. Romska musiksällskapet arrangerar en årlig musikfestival i Stockholm där internationella gästspel med romsk musik från hela Europa presenteras. Föreningarna får tillsammans 190 000 kronor i festivalstöd.

Kulturrådet har prioriterat flera projekt under de senaste två åren för att synliggöra romsk kultur. Bland annat har Kulturrådet genom det regionala utvecklingsstödet gett stöd till Stockholms stadsmuseum, Västarvet, Örebro läns museum, Uppsala läns museum, Malmö museer och Regionmuseet Kristianstad för att i samverkan med romska kulturaktörer synliggöra romsk kultur och kulturarv.

Genom kultursamverkansmodellen har Kulturrådet sedan några år tillbaka uppmuntrat regionerna och institutionerna att främja nationella minoriteters kultur. Kulturrådet har i år fått ett förstärkt uppdrag av regeringen att genom modellen främja nationella minoriteters, i synnerhet romsk, kultur.

Kärnan i den nationella minoritetspolitiken är att grupperna ska ha inflytande och egenmakt över sin kultur och dess utveckling. Genom det särskilda stödet till nationella minoriteters kulturverksamhet främjar Kulturrådet specifikt romska kulturaktörers insatser. Stöd för romska kulturprojekt kan givetvis även sökas genom Kulturrådets ordinarie stödformer.

I mars 2012 genomförde Kulturrådet, på uppdrag av regeringen, en konferens om romsk kultur, med målet att få fler kulturinstitutioner att synligöra romers kultur.

Foto: Ralf Novak Rosengren Trio, fotograf Athina Strataki.

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo