Foto av Lisa Spets

Satsning på scenkonst för unga i New York

APAP - Association of Performing Arts Presenters - äger rum i New York 10-14 januari. Kulturrådet samordnar det svenska deltagandetmed ett 30-tal aktörer inom scenkonstområdet. En av höjdpunkterna är en satsning på scenkonst för den unga publiken. Lisa Spets från Zebradans är curator för programmet för barn- och unga.

Berätta vad ni ska göra i New York? 
Under två dagar ska vi arrangera gästspel och showcases. Det är scenkonst, i det här fallet teater, musik och cirkus för barn och unga. Jag är curator och ZebraDans Jonas Robin är producenten som syr ihop allt. Emily Thörling sköter marknadsföring och extern kommunikation.

Åtta grupper åker och vi har med egen personal för ljus och ljud vilket är en förutsättning för att det ska bli bra. Det är mycket produktionsarbete, samordning och logistik mellan Sverige och Manhattan kring ett evenemang av det här formatet.

Det är som att lägga program hemma, fast det här ska ske på Manhattan. Med resor, scheman, teknisk samordning och all kommunikation mellan oss, grupperna, Scandinavian House, ambassaden och generalkonsulatet. På plats i New York skulle vi behöva minst fem par händer var för hinna göra alla tekniska byten som behövs …
 
Hur har du tänkt när du gjort urvalet?
Jag har gjort urvalet utifrån flera parametrar. För det första måste de som åker ha muskler att ta sig över Atlanten och förstå ett större sammanhang: att det är en verksamhet med tillräckligt mycket producentkapacitet för att ta hand om spinoffeffekter. För det andra att det är scenkonst för barn som jag hoppas fungerar internationellt. Jag har tagit mycket hjälp av andra organisationer och branschfolk när jag gjort mina val. 
 
Vad är skillnaden mellan en amerikansk och svensk publik?
Jag tror inte det är någon större skillnad. Vi är ju del av västvärlden och i Sverige är vi väldigt amerikaniserade. Det jag ser mest fram emot är att möta barnpubliken på de två offentliga föreställningarna. Det ska bli spännande att känna hur det är på plats.
  
Vad har du för förhoppningar/Vad tror du insatserna kan leda till?
Jag hoppas att alla kommer göra jättebra presentationer och att det leder till fortsatta kontakter för internationella gästspel och turnéer. Jag vet att det är långsiktigt arbete som gäller. Ett första möte leder inte till något, utan det är kanske vid det tredje mötet något händer. Och för flera av grupperna handlar det om möte tre eller fyra med de internationella kontakterna. Så min förhoppning är att programmet ska leda till fler turnéer.

Fotnot
Kulturrådet samverkar med Kulturrådet i Washington, konsulatet i New York, Scandinavia House i New York och ZebraDans, Sveriges första och enda scen för dansproduktioner för barn.

Header logo