skapande_skola_foto_christine_chilcott

Skapande skola når fler elever för varje år

Kulturrådet är i gång med att bereda årets ansökningar till Skapande skola. 259 kommuner och 103 fristående skolhuvudmän har sökt bidrag.

I några kommuner har stadsdelsnämnderna ansvar för skolverksamheten, därför blir det totala antalet ansökningar 372. Den sökta summan är drygt 258 miljoner och ansökningarna gäller för drygt 770 000 elever. Antalet elever som Skapande skola-medel söks för tenderar att öka från år till år.

Precis som i fjol söker 89 procent av alla kommuner bidraget, men det är inte alltid samma kommuner. De fristående skolorna är tio färre än förra året. Många friskolor missar tyvärr att skicka med en obligatorisk strategisk handlingsplan, vilket gör att deras ansökan inte kan behandlas.

Beslut om Skapande skola-medel lämnas under första hälften av april.

Header logo