Utsnitt av affisch för ”Kåkvisor”. Bild: Musikverket.

Statliga museer får stöd för forskningsprojekt

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till forskningsprojekt som bedrivs av statliga museer. Vid årets fördelning av forskningsbidrag till centrala museer finns projekt som inriktar sig på att problematisera användningen av museers samlingar, stärka professionen bland museipedagoger samt utveckla forskningsinsatser kopplade till samtida fenomen.

– En central uppgift för museerna är att belysa samtiden, bland annat genom sina samlingar och genom kunskapsutveckling. Det visar inte minst den forskning och utveckling som pågår på museerna, säger Jerk Sörenson, handläggare på Kulturrådet.

Totalt beviljas närmare 3,5 miljoner kronor till sju olika forskningsprojekt. Inom ramen för årets bidragsfördelning finns bland annat Musikverkets forskningsprojekt Utanförskapets röster. Musikverket studerar tre olika visrepertoarer eller sångtraditioner, som delar det grundläggande villkoret att ha sitt ursprung i socialt utanförskap.

Tekniska museet får bidrag för projektet Dataspelens världar – en användningsinriktad studie av barn och unga, datorspel och spelande. Museet studerar på ett tvärvetenskapligt sätt användningen av spel och vad som händer när vi spelar med fokus på barn och unga.

Historiska museet får stöd för det avslutande året av projektet Polysemantiskt digitalt samlande. Projektet handlar om vilken ny information och nya sökingångar som ska prioriteras för att öka tillgängligheten och användbarheten inom digitala samlingssystem.

KONTAKT

Jerk Sörenson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo