Ulrika Stuart Hamilton ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd

Regeringen utsåg den 22 december Ulrika Stuart Hamilton till ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Ulrika Stuart Hamilton tillträder den 1 januari 2015 och efterträder journalisten Kerstin Brunnberg som har haft uppdraget sedan 2009.

Ulrika Stuart Hamilton är 56 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Under perioden 1991-1994 var hon stabschef hos finansminister Anne Wibble. Nu senast kommer hon från en tjänst som statssekreterare hos den förra regeringens jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Hon har mångårig erfarenhet av lednings- och styrelsearbete i kommunala, statliga och privata företag, bland annat inom medieområdet.
– Vi har glädjen att hälsa Ulrika Stuart Hamilton hjärtligt välkommen och vi ser fram emot att inom en snar framtid ha henne på plats som vår styrelseordförande, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. 

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ulrika Stuart Hamilton till ordförandeposten i Statens kulturråd. Hon har ett brett samhällsengagemang och är väl lämpad att tillsammans med generaldirektören och den övriga styrelsen leda Kulturrådets viktiga och komplexa arbete. Ulrika har en lång och gedigen erfarenhet av chefsuppdrag och styrelsearbete inom både privat och offentlig verksamhet, säger Kultur- och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Header logo