Logotype: The Impact of Culture - Creative Businesses for Sustainable Cities.

Välkommen till konferensen The Impact of Culture - Creative Businesses for Sustainable Cities

Tillsammans med Tillväxtverket och flera andra myndigheter och aktörer arrangerar Kulturrådet en internationell konferens i Umeå den 23–24 september. I fokus står kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling.

Kulturrådet är värd för en workshop under rubriken Culture as a Key Resource for Sustainable Development – a global outlook, som ger ett globalt perspektiv på kulturens roll för hållbar utveckling. Kulturrådet har bjudit in Danielle Cliche, Unesco, för att presentera rapporten Creative Economy Report som Unesco och UNDP publicerade 2013. I rapporten analyseras och ges exempel på policyutveckling, praxis och trender inom kulturområdet samt rekommendationer för hur kulturen bör vara en viktig del i arbetet för hållbar utveckling. Kulturrådets avdelningschef  Benny Marcel inleder.
Läs mer om workshopen

Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Mer information

Läs mer om konferensen och anmäl dig 
(senast den 15 september)

Header logo