Iréne Hultman.

Sex svenska danskonstutövare till världens största scenkonstmässa

I januari får sex svenska scenkonstaktörer möjlighet att presentera sin konstnärliga verksamhet för internationella programläggare i New York. Det sker på världens största mässa för scenkonst, APAP (Association of Performing Arts Presenters), där Kulturrådet samordnar den svenska medverkan för tredje gången.

Varje år deltar närmare 48 000 besökare och drygt 3 000 scenkonstaktörer i mässans aktiviteter.

Den 10 januari håller Kulturrådet i ett seminarium inom ramen för APAP:s program på Hilton. Temat för seminariet är hur högre utbildning kan bidra till att stärka samarbeten mellan konstnärer runt om i världen, bland annat genom nya perspektiv på skapande processer. I den namnkunniga panelen deltar Efva Lilja, koreograf samt Kulturdepartementets särskilda rådgivare inom konstnärlig forskning och före detta rektor för Dans- och cirkushögskolan.

Dagen efter, den 11 januari, arrangerar Kulturrådet tillsammans med Konstnärsnämnden en presentation av svenska konstnärskap. Det görs även i samarbete med Svenska konsulatet i New York och Sveriges ambassad i Washington. De scenkonstaktörer som medverkar är Cristina Caprioli, Jefta van Dinther, Björn Säfsten, Malin Hellkvist Sellén, Lilith Performance Studio och Cullbergbaletten. Will Rawls, amerikansk koreograf, modererar presentationen och samtalen.
  — Jag tror att intresset för vad Sverige kan bidra med i ett internationellt undersökande av danskonstens betydelse i dag - och i ett större sammanhang än bara scenkonst - ökar, och kommer att fortsätta öka gradvis, säger Iréne Hultman som producerar och kurerar den svenska presentationen.

Effekterna för de svenska aktörer som medverkar bör ses på lång sikt, menar hon.
  — Det är en väldigt långsam process vanligtvis här i USA. Allt är så mycket mindre i Sverige och då kan saker och ting gå mycket fortare. Här måste man så frön, bearbeta, låta dem gro och sedan kanske skörda om fem-tio år. Det konstnärerna gör nu är att så sina frön för att bygga relationer som varar över lång tid.

Iréne Hultman tycker att alla sex deltagande aktörer, på olika sätt, är angelägna för en internationell publik.
  — Några befinner sig mer i början, några arbetar mer lokalt och sedan har vi Cullberg som rör sig på större scener. Så det är ett både brett och smalt gäng på samma gång.

Under APAP samverkar Kulturrådet även med övriga nordiska länder för att stärka den svenska närvaron. Mässan pågår den 9–13 januari 2015.

Header logo