7,2 miljoner kr till den fria scenkonsten

Kulturrådet har beviljat 7,2 miljoner kronor till 44 aktörer inom den fria scenkonsten. 10 av dessa beviljas medel från Kulturrådet för första gången. En stor del av projekten vänder sig till barn och unga.

Söktrycket inom scenkonsten fortsätter vara hårt. Totalt kom 171 ansökningar in till Kulturrådet denna gång. Det sökta beloppet uppgick till 38 miljoner kr.

För att öka tillgången till scenkonst över hela landet prioriterar myndigheten bidrag till aktörer som turnerar. Då dansområdet präglas av en svag infrastruktur är det särskilt glädjande att se att de fria koreograferna i hög utsträckning ges möjlighet att presentera sina verk runt om i landet. Här kan Nadja Hjortons Medea nämnas som ska till Uppsala och Jönköping, Caroline Byströms Röstkoreografi som spelas i Stockholm och Skövde samt Dans i Blekinge där en publik i bland annat Ronneby och Karlskrona kan ta del av projektet Inspirationsinjektionen. 

En stor del av projekten riktar sig till barn och unga, exempelvis Christina Tingskogs Astro 1.0 som binder ihop dans och astrofysik. Runt hälften av de beviljade projekten inom de övriga scenkonstområdena avser att turnera regionalt, nationellt eller internationellt.

Även om flertalet av projekten kan betraktas som teater, så är cirkus, performance, musikdramatik och olika blandformer representerade bland de prioriterade ansökningarna. Malmöbaserade Teater JaLaDa och Teater Foratt är exempel på grupper som presenterar flerspråkiga föreställningar. Bland de aktörer som beviljats medel för första gången kan exempelvis nämnas Operabyrån och Svalbard Company i Stockholm, Bombina Bombast och Sagofen Isadora i Skåne samt Teater DOS i Värmland.

KONTAKT

Anna Selvåg
Handläggare, fri scenkonst - dans
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Margareta Brilioth
Handläggare, fri scenkonst - teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck
Telefon: 08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Header logo