Omslag Camping och kurragömma.

Böcker på minoritetsspråk sökes

Sagoböcker på jiddisch, dikter på samiska eller serier på meänkieli. Nog ges det ut många böcker – men inte på de nationella minoritetsspråken. Det vill Kulturrådet ändra på och uppmuntrar nu även medelstora och stora förlag till översättningssamarbeten.

Det lilla förlaget Olika sökte medel från Kulturrådet för översättning av barnböcker på svenska till romani chib och dess varieteter: arli, kaale, kelderash, lovari och resanderomani.  Illustratören Marcus-Gunnar Pettersson, själv med resandebakgrund, har illustrerat böckerna.

– Bildspråket spelar roll. Det sätter ton, flöde och visar en värld precis som texten. Vad gäller dessa böcker är det också en ”nyckel”, eftersom det ingenstans i texten sägs att huvudpersonerna är romer, förutom kanske på vissa namn, säger  han.

Böckerna som nu översats handlar om romska barn och deras familjer och tar upp mer lustfyllda sidor av livet än det vanligen rapporteras och skrivs om romer. Linköpings kommun köpte in ett större antal av varje titel och delade ut till barn i några av stadens skolor.

– Böcker fungerar som brobyggare och verkar inkluderande, säger Marie Tomicic som driver Olika förlag.

De romska barnen ska kunna identifiera sig och andra barn bli nyfikna på den tokiga familjen i ”Camping och kurragömma” eller de skickliga kringresande hästskötarna i serien om ”Malva”. Modersmålslärare uppskattar att kunna använda skönlitteratur på minoritetsspråk i undervisningen.

– Vi vill inte att dessa böcker ska hamna på en språkhylla långt inne i biblioteket eller bokhandeln. De är skrivna och kan läsas alla!, säger Marie Tomicic.

Fler uppmuntras söka

Kulturrådet uppmuntrar nu fler förlag att ansöka stöd för originalutgivning på minoritetsspråk och översättningssamarbeten. Budgeten för att främja litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken har ökat. Kulturrådet hoppas därför att fler titlar med hög kvalitet ska skrivas eller översättas. Något som inte bara kan vara en angelägenhet för de nationella minoritetsförlagen utan även för mer etablerade förlag i samverkan med företrädare för nationella minoriteter.

I de nationella målen för litteratur och läsfrämjande ska alla ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga – och då måste det också finnas tillgång till litteratur. Det gäller speciellt utgivningen av litteratur på de nationella minoritetsspråken där behovet är stort, särskilt för barn och unga.

Kulturrådet kommer att synliggöra Barn- och ungdomsböcker på de nationella minoritetsspråken i årets barnbokskatalog och på Kulturrådets webbplats. Under hösten kommer frågan att lyftas i samråd med företrädare för nationella minoritetsorganisationer.

Nästa ansökningsperiod är 10 september–8 oktober 2015.

Kulturrådets uppdrag

Kulturrådet ska främja utgivning av litteratur på de nationella minoritetsspråken: jiddisch, meänkieli, romani, samiska och sverigefinska med dessas olika varieteter. Uppdraget rör också översättning av svensk litteratur till de nationella minoritetsspråken. I bidragsgivningen tar Kulturrådet även hänsyn till utgivning som bedöms vara av särskild betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet.

KONTAKT

Maria Ågren
Handläggare
Telefon: 08-519 264 09
maria.agren@kulturradet.se

Header logo