Illustration: Helle Vibeke Jensen och Rasmus Bregnhøi.

Bokstart utvidgas till glesbygd

Kulturrådets satsning på att stödja små barns språk- och läsutveckling, Bokstart, sprids över landet. I våras startade tre pilotprojekt i Södertälje, Landskrona och Göteborg. Nu är det dags för flera att vara med. Under höstens ansökningsomgång blir det möjligt för kommuner i glesbygd att söka medel för Bokstart-projekt.

– Bokstart har gått över förväntan, säger Nina Frid, handläggare, Kulturrådet. Många småbarnsfamiljer har redan fått hembesök av bibliotekarier med bokpaket och med förhoppningen om att sprida till hela landet vill vi nu undersöka hembesökens möjligheter i områden med långa avstånd till bibliotek.

Inspirerade av England och Danmark satte Kulturrådet igång våren 2015. Bokstart riktar sig till hela familjen och innebär att barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att inspirera och informera om läsning. Det har visat sig att tidig språkstimulans är viktigt för att barn ska bli duktiga läsare. Bokstart uppmuntrar föräldrar att läsa högt, sjunga, rimma och samtala med sina barn.


Bakgrund

Alla i Sverige ska ges möjlighet att utveckla god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Det är utgångsläget i de nationella mål för litteratur och läsfrämjande som regeringen beslutat om. Kulturrådets insatser för att bidra till att målen uppnås har formulerats i ett handlingsprogram för läsfrämjande, på uppdrag av regeringen.

Ansökan

Höstens ansökningsperiod pågår mellan den 17 september och den 15 oktober.
Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Fotnot

Kulturrådet använder SKL:s definition av glesbygd, (den nuvarande gäller från 2011 men kommer att revideras 2016):

  • Glesbygdskommuner - Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. (20 kommuner)
  • Kommuner i glesbefolkad region - Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. (16 kommuner)

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Tel. 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo