Förnyelse och utveckling när Kulturrådet stöder kulturtidskrifter

Danstidskriften Swing är en ny svensk tidskrift som nu beviljas produktionsstöd för 2015. Nio tidskrifter som inte hade stöd förra året finns med i årets fördelning. Sammanlagt fördelas i år 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter.

Av de 80 kulturtidskrifterna som får stöd av Kulturrådet är 13 digitala. För de digitala tidskrifterna utgör stödet utan undantag en betydande del av intäkterna vilket tydliggör de ekonomiska svårigheterna med digital publicering.

Sju tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och sex tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur.

Kulturtidskrifterna uppvisar stor variation och behandlar ett brett spektrum av ämnen och röster. De utgör en viktig del av kritik, fördjupning, diskussion och omvärldsanalys inom de flesta konstområden.

– Tidskrifterna utgör på många sätt navet i kulturnätet och inspirerar andra medier i frågor om konst och kultur, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. I ljuset av den senaste tidens hot mot yttrandefriheten känns stödet till kulturtidskrifterna oerhört angeläget.

Kulturrådets referensgrupp som bedömer ansökningarna har särskilt tittat på potentialen för förnyelse och utveckling och mångfalden av röster och perspektiv. Många av kulturtidskrifterna har ett internationellt perspektiv och ingår i internationella samarbeten.

KONTAKT

Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo