Förskolebarn i glesbygd får scenkonst via Skapande skola

18 kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland får ta del av scenkonst för barn i åldern 3-5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 10 miljoner i Skapande förskola-medel för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå cirka 4 500 barn.

Tillgången till kultur för barn i hela landet är inte självklar. På mindre orter saknas ett brett utbud av kulturyttringar. Resorna till större orter, där den professionella scenkonsten finns, blir för långa speciellt för yngre barn.

Kulturrådet har därför initierat ett pilotprojekt för åren 2016 och 2017. Professionella dans-, teater-, musik- och cirkusgrupper med stor vana av den åldersgruppen, ska turnera med föreställningar för barnen i 18 kommuner. Samtidigt kommer förskolornas personal att få introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten.

- För första gången får förskolebarnen ta del av den satsning som under åren byggts upp med Skapande skola, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet. Skapande skola började i liten skala, och därför är det är naturligt att även förskolesatsningen startar med ett pilotprojekt som går att utvärdera och bygga vidare på.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon 08 519 264 16
jenny.lofstrom.ellverson@kulturradet.se

Header logo