Förstärkning av kulturen i regeringens vårbudget

Kreativitet, mångfald och delaktighet är honnörsorden i vårbudgeten. Kultursatsningen uppgår till sammanlagt 58 miljoner kronor för 2015, men ska spädas på ytterligare den kommande treårsperioden.

För Kulturrådets del handlar det främst om tre områden:

  • Kultursamverkansmodellen förstärks med 15 miljoner kronor.
  • Skapande skola ökar med 10 miljoner för förskolans kulturverksamhet.
  • Kulturrådet och Konstrådet får sammanlagt två miljoner för kultur i miljonprogrammen.

Den regionala kulturen får alltså tillbaka de 15 miljoner kronor som försvann i höstas. Syftet är bland annat att kulturen ska nå fler i hela landet och att främja samverkan mellan stat, regioner och lokala aktörer.

Skapande skola ökar med tio miljoner kronor för år 2015. Satsningen ska gå till professionell kulturverksamhet i förskolan. Anslaget bör sedan öka med motsvarande belopp 2016 – 2018, enligt regeringen.

Det tredje området handlar om att förbereda kultursatsningar i de så kallade miljonprogrammen. Under den kommande treårsperioden ska 170 miljoner kronor av regeringens budget avsättas till detta.

Kultursatsningar inom andra politikområden

Kultursatsningar i budgeten som involverar andra politikområden är exempelvis en ny strategi för biblioteksväsendet. Kungliga Biblioteket får 5 miljoner kronor för att utveckla en nationell biblioteksstrategi.

Det kommer även en utbildningssatsning som handlar om rasism och tolerans. Forum för levande historia och Skolverket får det uppdraget.

Romsk inkludering är ett annat av regeringen prioriterat område. Skolverket, Arbetsförmedlingen och Diskrimineringsombudsmannen är involverade i det arbetet.

Header logo