Gävle får bli fristad för förföljda konstnärer

Det står nu klart att Gävle får bli Sveriges första fristad för förföljda bildkonstnärer. Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att ändra domen från förvaltningsrätten i Falun i somras.

Förra våren beslutade kommunfullmäktige att Gävle skulle bli en fristad för en förföljd bildkonstnär och bli medlem i fristädernas internationella nätverk, ICORN. Ett beslut som överklagades till förvaltningsrätten med motiveringen att det stred mot kommunallagen i och med att fristadsverksamheten är utrikespolitik och inget kommuner ska ägna sig åt.

Förvaltningsrätten i Falun beslutade därefter att Gävle kommun inte hade rätt att vara med i ICORN. Gävle kommun överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Då kammarrätten nu gett Gävle kommun rätt är det därmed kommunfullmäktiges tidigare beslut som gäller. Gävle blir Sveriges första fristad för förföljda bildkonstnärer.

– Det är ett glädjande besked, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Att erbjuda fristäder är ett sätt att värna yttrandefriheten. Vi som har yttrandefrihet måste tar ansvar för att den sprids och hålla vakt så att den inte begränsas. Därför är det så viktigt att skapa platser där det går att uttrycka sig.

När beslutet i fullmäktige överklagades var det första gången som fristadsystemet prövades i rätten. 

Bakgrund
Fristadsystemet har funnits i tjugo år och engagerar städer över hela världen. Fristäderna bjuder in en konstnär som inte har möjlighet att fritt verka i sitt hemland.

Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. Idag är rörelsen breddad och inkluderar musiker, filmare, scen- och bildkonstnärer. Det finns i dag ett femtontal fristäder i Sverige. ICORN har sexton svenska medlemmar, de flesta är städer men även ett par regioner är medlemmar. Av de sexton så tar fjorton emot fristadskonstnärer. Vissa fristäder har flera platser och tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden.  I fristaden erbjuds författare som är hotade eller förföljda i sina hemländer en fristad under två år. Inga fristäder har hittills funnits för bildkonstnärer, och där blir nu Gävle den första i landet.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Eva Ottosson
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

 

 

Header logo