Höjt stöd till kulturtidskrifterna

Staden, Kris och Kritik, Kultwatch, Byggnadskultur och Walden är fem kulturtidskrifter som nu för första gången beviljas stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas 20 miljoner kronor till 93 kulturtidskrifter för år 2016, en ökning med en miljon kronor jämfört med förra året.

Totalt sett är det också fler ansökningar än förra året, 126 jämfört med 114. 93 tidskrifter beviljas stöd i år mot förra årets 80.

– Det är glädjande att vi i år har kunnat öka på stödet med en miljon kronor, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Kulturtidskrifterna vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt och analys samt presenterar konst och kultur utifrån en mängd perspektiv.

Tidskrifterna som söker stöd uppvisar en stor ämnesrikedom, allt från arkeologi och historia till film, konst, litteratur eller teater.
– Kulturtidskrifterna har en viktig roll som kunskapsförmedlare och knutpunkt inom respektive konstområde, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet. De ger oss också en värdefull internationell utblick inom sitt specifika område.

14 tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och 7 tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur. Några exempel är samiska, romani, meänkieli, finska, arabiska, bangla, persiska och somaliska. Av de 93 tidskrifterna är 12 digitala.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se


 

Header logo