Jämställdhetsplan lämnad till regeringen

Idag har Kulturrådet lämnat en Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016–2018 till Kulturdepartementet. Handlingsplanen identifierar utvecklingsbehov inom olika delar av myndighetens arbete. Fokus ligger på bidragsgivningen och planen innehåller mål och aktiviteter som Kulturrådet avser att genomföra under kommande treårsperiod. Kulturrådet har haft ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten sedan 2007.

Inom ramen för regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har 41 myndigheter fått ett särskilt uppdrag under en treårsperiod, däribland Kulturrådet. Målet är att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget innebär ett ökat fokus på jämställdhetsfrågor på myndigheten under 2016–2018.

Header logo