Stockholm Pride

Kulturrådet deltar i Stockholm Pride

Kulturrådet finns i Regeringskansliets tält i Pride Park under Stockholm Pride som pågår den 27 juli–2 augusti. I tältet finns även Riksutställningar, Forum för levande historia och Världskulturmuseerna. Möt oss och diskutera på vilka sätt kulturen kan vara med och göra slut på begränsande normer.

År 2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Samtidigt gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att vara strategisk myndighet inom kulturområdet. Det är med strategin som grund vi på Kulturrådet arbetar med frågorna. I regeringskansliets tält finns naturligtvis också personer från Regeringskansliet.

Har du vägarna förbi Stockholm denna vecka är du välkommen in i tältet för att diskutera vilken roll konst och kultur kan spela för att synliggöra begränsande normer och hur konsten kan göra slut på dessa normer. Vi informerar om aktuella projekt och förser dig med material. Men framförallt vill vi ha dina synpunkter. Välkommen.

Header logo