Kulturrådet i Almedalen

Torsdagen den 2 juli arrangerar Kulturrådet tillsammans med flera andra kulturmyndigheter/organisationer seminarier i Almedalen. Eftermiddagens olika programpunkter kretsar kring yttrandefrihet, hot och självcensur samt nationellt kulturarv.

En av vår tids viktigaste frågor inom den nationella kulturpolitiken och inom kultursamverkansmodellen är yttrandefrihet. Inom det offentliga ser vi att yttrandefriheten hotas genom kränkningar mot kulturinstitutioner och individer, att vårt kulturarv används för exkludering och att främlingsfientlighet växer sig starkare. 

Deltar gör bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke, Clara Åhlvik (frilansande producent), Jan Nordwall (Sveriges Hembygdsförbund), Eva Hansen (Malmö Museer), Behrang Miri (debattör, entreprenör), Anna Furumark (projektledare för mångfaldsprojekt), Inga-Britt Ahlenius (tidigare chef för FN:s interna revision), Lars-Ilshammar (historiker och medieforskare, avdelningschef på KB).

Moderatorer är Kerstin Brunnberg och Nisha Besara.

Plats: Länsstyrelsens trädgård
Tid: kl. 14.00–18.00 följt av mottagning kl. 18.00–19.30
Fullständigt program offentliggörs inom kort.

Arrangörer: Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Myndigheten för kulturanalys, Riksantikvareämbetet, Riksarkivet och Riksteatern.

KONTAKT

Eva Ottosson
Projektledare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

Header logo