Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Kulturrådet lämnade den 13 november en delredovisning till regeringen som handlar om kulturverksamheter i vissa bostadområden under en tre-årsperiod. Satsningen utgår från önskemål och behov från de boende och präglas av ett brett medborgarinflytande.

Under hösten har en projektgrupp på Kulturrådet arbetat fram förslag i dialog med bland annat politiker, föreningar, tjänstemän och enskilda. Över 500 referenspersoner har medverkat och bidragit med tankar och idéer. Samtliga parter som utpekats i uppdraget har varit med i processen under hösten, det vill säga Boverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Riksteatern och Sveriges kommuner och landsting.

– Vi lever en tid av globalisering, digitalisering, miljöpåverkan och oförutsägbarhet. Det ställer högre krav på hur våra städer, bostadsområden och gemensamma ytor utvecklas, säger Staffan Forssell, GD, Kulturrådet. Vi ser fram emot att jobba vidare med de här frågorna.

– De gemensamma ytorna måste ständigt hållas öppna och ständigt omskapas i relation till invånarna som bor där, säger Edna Eriksson, projektledare Kulturrådet. En inspirationskälla är “Creative People and Places” som Arts Council i England initierade 2012.

Konstrådet har fått motsvarande uppdrag inom området konstnärlig gestaltning. Kulturrådet och Konstrådet har tagit fram gemensamma grundprinciper för satsningen.

Mer information

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Simon Strömberg
Handläggare
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Header logo