Läs- och litteraturfrämjande

Kulturrådets skriftserie 2015:4

Kulturrådet har under lång tid fördelat medel till läs- och litteraturfrämjande insatser, och har därför sett ett stort behov av att även skapa en översikt över bidragsgivningen inom området. I rapporten ”Läs-, och litteraturfrämjande –bidrag och utveckling” identifieras behov och utvecklingsområden. För att öka kunskapen om läsfrämjande metoder tog Kulturrådet tidigare under året fram den forskningsbaserade kunskapsöversikten ”Med läsning som mål”. Rapporterna kompletterar varandra.

LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE

Header logo