Logotype: Läsambassadören.

Många kandidater till ny läsambassadör

Intresset har varit stort för att nominera kandidater till att bli Sveriges nästa läsambassadör. Runt 200 nomineringar fördelade på 63 personer har kommit in till Kulturrådet. I juni sammanträder juryn och på Bok & Bibliotek i september tillkännages den nya läsambassadören.

Kulturrådet beslutade år 2010 att inrätta en nationell läsambassadör i syfte att ge litteraturen och läsfrämjandet ett ansikte utåt. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien, Irland och Australien där motsvarande utnämningar finns sedan tidigare.  Sverige har hittills haft två läsambassadörer, Johan Unenge utsågs 2011 och 2013 tog Johanna Lindbäck över stafettpinnen.

Läsambassadören ska verka för att ge barn och unga, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Ambassadören deltar i det offentliga samtalet, inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning.

Juryn består av:
Daniel Boyaciouglu, poet
Daniel Sjölin, författare
Elin Lucassi, tecknare, handläggare, Kungliga biblioteket
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
Nina Frid, handläggare, Kulturrådet
Sannah Salameh, programledare, konstnär
Sara Lafolie, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

KONTAKT

Zoi Santikos
Handläggare
Telefon: 08-519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se 

 

Header logo