Ur "Film Frame and Female Body" av Suzanna Asp på Galleri Box. Foto: Suzanna Asp.

Många regionala utställningsarrangörer får stöd

Bland de 27 utställningsarrangörer som beviljats verksamhetsstöd för 2015 är spridningen över landet större än tidigare år. Totalt fördelas nu drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst.

För att främja konstnärlig förnyelse, utveckling och regional spridning prioriteras en rad aktörer runt om i landet. ICIA, Institute for Contemporary Ideas and Art, i Göteborg beviljas verksamhetsbidrag på 150 000 kronor för första gången. Ökat stöd får bland andra Svilova i Göteborg, CirkulationsCentralen i Malmö, Minibar Artist Space i Stockholm, Verkstad konstförening i Norrköping, Galleri Syster i Luleå, Galleri Box i Göteborg, och Art Lab Gnesta i Sörmland.

Marabouparken i Stockholm hör också till de utställningsarrangörer som får ökat stöd och beviljas totalt 500 000 kronor eftersom utställningsverksamheten håller hög kvalitet och betyder mycket för området. Det ökade stödet ska bland annat användas till internationell verksamhet. 

Kulturrådet har också fördelat 800 000 kronor i utrustningsbidrag till 13 kollektivverkstäder. Bland annat har Järnsta Kulturförening i Nordingrå beviljats medel för att kunna producera tuftade och vävda textilier. Textilverkstaden kommer att användas i de integrationsprojekt som med regionalt stöd drivs av föreningen. KKV Nacka får stöd för att komplettera textilverkstaden med utrustning för färgningsteknikerna batik och shibori.

Två miljoner kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ. En tredjedel av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på drygt 8,3 miljoner kronor varav drygt fem miljoner kronor avser utställningsersättning. Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt fyra miljoner kronor varav 750 000 kronor avser utställningsersättning till konstnärer.

Kungliga Akademien för de fria konsterna beviljas drygt 1,7 miljoner kronor.

KONTAKT

Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Header logo