Illustration: Emma Virke.

Museernas hbtq-arbete kartlagt

82 procent av Sveriges museer inkluderar hbtq-frågor i verksamheten. Samtidigt drivs mycket av arbetet av eldsjälar och på 87 procent av museerna upplever man ett behov av att stärka hbtq-kompetensen. Det framgår av Riksutställningars rapport Museerna och hbtq som nyligen överlämnades till regeringen.

– Den samlade bilden är att de svenska museerna i en internationell jämförelse ligger långt fram när det gäller normkritiskt arbete och hbtq-perspektiv i sin utåtriktade verksamhet, säger Evelina Wahlqvist, omvärldsanalytiker på Riksutställningar och ansvarig för utredningen Museerna och hbtq.

Riksutställningar har haft ett regeringsuppdrag att genomföra en särskild kartläggning av hur hbt-perspektivet belyses inom utställningsområdet. Den utredning som nu presenteras bygger till stor del på dialogmöten och djupintervjuer med närmare hundra personer inom utställningssektorn både i Sverige och internationellt. En enkätundersökning har också genomförts.

82 procent av Sveriges museer uppger att de arbetar med att inkludera hbtq-frågor i verksamheten. Men utredningen visar också att hbtq-arbetet ofta har karaktären av tillfälliga insatser, exempelvis queervisningar i samband med den lokala Pride-festivalen, och många vittnar om att arbetet ännu inte är förankrat i museernas strategier utan snarare drivs av eldsjälar.

Header logo