Logotype:Bokstart.

Nationell satsning för små barns språkutveckling

Bokstart är en nationell satsning som ska uppmuntra föräldrar att läsa, sjunga, rimma, ramsa och prata med sina barn. I pilotstäderna Landskrona, Göteborg och Södertälje gör bibliotekarier hembesök hos familjer med små barn och bjuder på bokpaket och inspirerande bokprat.

– Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen, säger Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande vid Kulturrådet.

Därför drar Kulturrådet nu igång Bokstart med början i tre pilotstäder. Därefter är avsikten att Bokstart ska finnas över hela landet. Många familjer har inte svenska som modersmål och informationsmaterialet för Bokstart finns därför på 14 språk inklusive svenska.

Bokstart bygger på kunskaper, erfarenheter och utvärderingar från tidigare genomförda satsningar i Sverige, men även på forskningsinsatser i England, Danmark, Nederländerna och andra länder.

Hembesök

I pilotstäderna kommer bibliotekarier under 2015 att göra hembesök till småbarnsfamiljer och dela ut bokpaket. Hembesöken kommer att ske när barnen är 6 månader och ett år. När barnen fyller tre år bjuds de in till biblioteket.  Genom pilotprojektet ska hinder och möjligheter för att nå fram till familjerna utforskas.

Just hembesök har i Bookstart i England och Bogstart i Danmark, visat sig vara framgångsrikt. Inställningen till böcker och läsande har blivit mer positiv i de familjer som fått hembesök och böcker.

– Det är oerhört viktigt att det finns böcker i hemmet för att få lust att läsa. Det spelar faktiskt roll att man äger böcker, att man har en relation till sina böcker, säger Nina Frid på Kulturrådet.

Bakgrund

Bokstart Sverige är en satsning för att stödja små barns språkutveckling. Bokstart är initierat av Kulturrådet som en del i ett nationellt handlingsprogram för läsfrämjande. Bokstart ska underlätta samarbeten med bibliotek, BVC, familjecentraler, föreningar och myndigheter som vill stärka de insatser som redan görs för små barns språkutveckling. Bokstart kommer att innehålla gåvoböcker, hembesök, språkstimulerande aktiviteter på biblioteken, professionell samverkan samt en webbplats som kunskapsbas.

Läs mer

KONTAKT

Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Header logo