Illustration UNESCO.

Ny UNESCO–rapport om global kulturpolitik

Den 16 december presenterade UNESCO en rapport om kulturpolitik i ett globalt perspektiv. Utgångspunkten är konventionen om skydd för och främjande av kulturella yttringar, 2005-konventionen eller Mångfaldskonventionen.

Rapporten innehåller utöver texter om det kulturpolitiska området, även mediefrågor (exempelvis public service verksamhet) och frågor relaterade till såväl kultur som medieområdet: internationellt samarbete, samarbete med civilsamhället, digitala frågor och kulturella och kreativa näringar. I rapporten presenteras bland annat ett indikatorsramverk för kulturområdet.

Som en del av 2005-konventionen ingår att parterna ska rapportera om hur arbetet med att uppfylla konventionens målsättningar pågår på nationell nivå. Rapporten bygger på 140 länders rapportering inom 2005-konventionen gällande kulturpolitiska insatser och kulturella uttryck samt experters analys av denna rapportering.

Mer inforamtion

Header logo