Ny läsambassadör för barn och unga

På torsdag får vi veta vem som blir Sveriges nya läsambassadör 2015–2017. Kulturminister Alice Bah Kuhnke och programledare Daniel Sjölin presenterar den person som ska få fler barn och unga – och även vuxna – att läsa. Välkomna till Ung Scen, Bok & Bibliotek, den 24 september klockan 15.00.

Den nya Läsambassadören blir den tredje i ordningen. Uppdraget som läsambassadör är tvåårigt, och går i korthet ut på att främja läslust och sprida kännedom om hur viktig läsningen är för barns språkutveckling. Kulturrådet fungerar som stöd, men läsambassadören har stort utrymme att själv utveckla uppdraget.

Nya Läsambassadörens uppdrag

Läsambassadören ska verka för att ge barn och unga, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Ambassadören deltar i det offentliga samtalet, inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen.

En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning. Ambassadören medverkar även på mässor, bokfestivaler, konferenser och andra offentliga arenor runt om i Sverige för att prata om läsning och litteratur för unga.

Internationella förebilder

Tjänsten som läsambassadör inrättades efter förebild från USA, Storbritannien, Irland och Australien. Förste svenske läsambassadören var Johan Unenge, känd för sina böcker och filmer om Eva & Adam. Den avgående läsambassadören är Johanna Lindbäck, författare och känd bloggare från bland annat Bokhora.

Juryn för ny läsambassadör

Daniel Boyaciouglu, poet
Daniel Sjölin, författare
Elin Lucassi, tecknare och bibliotekarie, Kungliga biblioteket
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
Nina Frid, handläggare, Kulturrådet
Sannah Salameh, programledare, konstnär
Sara Lafolie, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Tel: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo