Utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen

Kulturrådet fördelar 19,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de 20 län som omfattas av kultursamverkansmodellen. 57 ansökningar har beviljats den här gången.

Ansökningar som gäller de nationella minoriteterna har i år ökat i antal, exempelvis Romskt kulturcentrum i Malmö och Hälsinglands museum som får medel för ett samarbetsprojekt. Såhkie Umeå sameförening, Tornedalsteatern och Sverigefinländarnas arkiv är andra organisationer som beviljas bidrag.

Inom scenkonstområdet beviljas Västerbottensteatern stöd för digitalisering och Dans i nord för att utveckla den professionella dansen i Norrbotten.

Många projekt syftar till att utveckla arbetet med och för barn och unga.  Här finns Västmanlands teater som beviljas medel för publikutveckling i relation till barn och unga, region Dalarna som beviljas medel för barn och ungdomsarbete både inom bild och form och musikteater. Norrbottens museum fortsätter att driva ett nätverksprojekt för ungdom och Östergötlands museum arbetar på sista året med Street Art Academi.

Musei-, bild- och formområdet står för den högsta andelen ansökningar. Bland många beviljade projekt märks region Jönköpings New Småland som görs i samarbete Kronobergs och Kalmar län, Boda Air som drivs av Glass Factory och Härjedalens fjällmuseum för ett HBTQ-projekt.

KONTAKT

Lisa Poska
Koordinator
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jelena Jesic
Handläggare
Telefon: 08-519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

Header logo