Nyanlända asylsökande får stöd inom läsfrämjande

Flyktingar och asylsökande är en tydlig målgrupp när Kulturrådet nu fördelar stöd till läs- och litteraturfrämjande. Flera projekt handlar om att sprida litteratur på flyktingboenden, litteraturfestivaler med migrationstema och berättarträffar med unga flyktingar.

Inom den nationella lässatsningen Bokstart finns projekt som särskilt går ut på att stimulera asylsökande nyblivna föräldrar till läsning. Festivalen Littfest i Umeå 2016 har tema Migration och behandlar frågor om skrivande och flykt. Boksamtal används också som ett sätt att mötas och att motverka segregation och fördomar.

– Insatserna vittnar sammantaget om en stor tilltro till kulturens möjligheter i tillstånd av humanitär kris, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Litteraturens och läsningens betydelse för hälsan betonas i Södersjukhusets i Stockholm satsning Läsorätt för barn och unga.

– Vi ser även stora regionala satsningar som Läsvågen i Östergötland och Fjäll till kust i Norrbotten. Det sistnämnda fokuserar på nationella minoriteter, och det gör även ett projekt i Örebro som vill uppmuntra alla att läsa Katitzi och samtala om boken, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

58 projekt i 13 län tilldelas sammanlagt cirka åtta miljoner kronor vid fördelningstillfället.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08 519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo