D'bi Young, Dragana Mladenovic, och Athena Farrokhzad på Göteborg poesifestival. Foto: Nora Bencivenni.

Nytt stöd till läs- och litteraturfrämjande

Stöd till läsfrämjande insatser och till litterära evenemang i Sverige fördelades tidigare inom två skilda bidragsformer. Dessa har från och med 2015 bildat en gemensam bidragsform. Stöd fördelas dels till att främja och stödja läsfrämjande verksamhet och dels till poesi- och berättarfestivaler och andra evenemang.

De båda stöden slås ihop eftersom det litteraturpolitiska målet är gemensamt för bägge verksamheter: Alla i Sverige ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. 

En rad aktörer i landet driver projekt där det inte råder någon definitiv gräns mellan läsfrämjande och evenemangsverksamhet. Inom bidragsformen välkomnar Kulturrådet ansökningar som involverar publikt deltagande och som samtidigt lockar till läsning genom riktade läsfrämjande insatser.

Kulturrådet har tillfälliga medel 2013-2015 för att stödja samverkan mellan idrottsföreningar och bibliotek för att stimulera barns och ungas läsning. Kulturrådet kommer från 2015 att ge fortsatt stöd till läsfrämjande insatser med koppling till barns idrottande inom den ordinarie bidragsformen för läs- och litteraturfrämjande.

Ansökningsperiod för vårens bidragsutlysning är 26 februari – 26 mars. Ansökningsförfarande, frågeformulär och handläggningsprocess har inte förändras jämfört med tidigare fördelningar.

KONTAKT

Nina Frid (läsfrämjande)
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Andreas Åberg (litterära evenemang)
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Maria Telenius (idrott och läsning)
Telefon: 08-51 9264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Header logo