Rapport om dansområdet

Kulturrådet och Konstnärsnämnden har lämnat sin slutrapport om dansområdet till regeringen. I rapporten finns analys och bedömning av hur statens insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov. Rapporten har slutförts av Konstnärsnämnden. 

Fler speltillfällen och ökade möjligheter för publiken att ta del av professionell dans kräver förbättrade förutsättningar. Verksamheterna behöver ges möjlighet till kontinuitet och långsiktig planering. Rapporten betonar även mer resurser till den fria sektorn, partnerskap i samproduktion, spelplatser och residens samt vikten av fortsatt internationalisering.

KONTAKT

Mika Romanus
Telefon: 08-519 264 97
mika.romanus@kulturradet.se

Header logo