Rekordmånga söker Skapande skola-bidrag

Aldrig har så många av landets skolor sökt bidrag för att kunna erbjuda eleverna professionell konst och kultur i undervisningen. Kulturrådet har i år fått in över 400 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän.

Kulturrådet har fått in många ansökningar för Skapande skola.

Det finns ett stort och varaktigt intresse för Skapande skola, säger handläggaren Tua Stenström, men i år har ansökningsantalet verkligen toppat.

Sammanlagt söker man nästan 270 miljoner kronor och för
825 500 elever. Bidraget har funnits sedan 2008 och successivt byggts ut till att omfatta grundskolans elever från förskoleklass till årskurs nio. Kulturrådet har 178 miljoner att fördela. Besked om tilldelning kommer under våren.

Det är glädjande att se att många samarbetsparter i kulturlivet arbetar för att den professionella kulturen ska kunna komma eleverna till del, säger Tua Stenström. Ökningen av antalet ansökningar kan t ex bero på att kulturkonsulenter i hela landet stöttat kommuner som själva haft små möjligheter att hitta de stora upplevelserna.

Fakta

Kulturrådet har i år fått in 404 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän. Det är en ökning från i fjol, då 372 skolhuvudmän sökte bidraget. 92 procent av alla kommuner söker i år (mot 89 procent i fjol ) och 128 friskolor (103 i fjol).

Läs mer

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@ulturradet.se

Header logo