Satsning på bostadsområden och kulturskolor 2016

Kulturskolor och kulturverksamhet i vissa bostadsområden är två områden som regeringen vill att Kulturrådet satsar på under 2016. En satsning som påbörjats tidigare och fortsätter framöver är Skapande skola för hela grundskolan och förskolan. Det framgår i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet.

Satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden som får namnet Äga rum löper under tre år med start 2016. Kulturrådet får 40 miljoner kronor av regeringen för denna satsning nästa år. Det handlar om att skapa förutsättningar för medskapande, demokratisk delaktighet samt kulturutbud och konstnärlig gestaltning i utvalda bostadsområden.

Kulturskolan får 100 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder. Bidraget ska användas för att bidra till låga elevavgifter och göra kulturskolan mer jämlik för att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Skapande skola-satsningen på förskolan fortsätter. Kulturrådet fördelar 10 miljoner kronor under 2016. Också en kartläggning av kulturverksamhet i förskolan ska göras för att få bättre kunskap inför framtida bidragsgivning. Bidraget Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Enhetschef
Telefon: 08 519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo