Skriften Swedish Comics

Seriefestivalen i Angoulême

Svenska serier uppmärksammades nyligen på den franska seriefestivalen i Angoulême. Scenprogrammet bjöd på livetecknande till musik, rundabordssamtal om svenska serier och ett teckningsbattle mellan nordiska tecknare.

Som ett led i Kulturrådeta strategiska arbete med att synliggöra svensk litteratur i utlandet, i år med extra fokus på seriegenren, deltog Kulturrådet för andra gången på seriefestivalen i Angoulême i månadsskiftet januari-februari.  Det var ett samarbete med Seriefrämjandet, Svenska Institutet och Svenska Institutet i Paris och bestod av en monter ”Swedish Comics”. Utöver det deltog från Sverige flera förlag och serieskapare som besökte festivalen på egen hand, totalt ca 30 svenska besökare.

Till seriefestivalen har Kulturrådet också tagit fram en skrift på engelska, Swedish Comics, där skribenten och serieexperten Alexandra Sundqvist presenterar tio aktuella svenska serieskapare. Målsättningen är att få fler utländska serieförlag att upptäcka och översätta svenska serier. I år har vi dessutom möjliggjort för utländska förlag att söka produktionsstöd i samband med översättningsstöd.

Seriefestivalen i Angoulême är Europas största seriemässa med ca 200 000 besökare och arrangerades i år för fyrtioandra gången. I år fanns ett självklart stort fokus på den franska satiren och då särskilt Charlie Hebdo och terrordåden i Paris.

Header logo