Sju miljoner kronor till läsfrämjande

Kulturrådet fördelar sju miljoner kronor till läsfrämjande insatser och litterära evenemang i Sverige. Bland annat stöds satsningar på småbarns läsutveckling och projekt där litteraturens betydelse för hälsa och välbefinnande framhålls. I flera av satsningarna utforskas bokcirkeln som en möjlig mötesplats för att motverka fördomar och segregation.

Bland mottagarna märks Bygdegårdarnas riksförbund, som är Sverige största organisation för allmänna samlingslokaler och därför har goda möjligheter att arbeta läsfrämjande på lands- och glesbygd utifrån ett nationellt perspektiv.
 
– Närmaste bibliotek ligger inte alltid nära, bygdegårdarna kan göra stora insatser på området, säger Nina Frid, Kulturrådets handläggare för läsfrämjande.
 
Bygdegårdarnas riksförbund beviljas medel för att driva läs- och litteraturprojekt i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.
 
Ytterligare en bidragsmottagare med kapacitet att nå ut till små orter där begränsat publikt litteraturutbud råder är Litteraturcentrum i Uppsala län. De arrangerar läsfrämjande verksamhet och publika litteraturevenemang i hela länet, inte sällan med mångkulturella perspektiv. Liknande koncept är på väg att etableras även på andra håll i landet av andra aktörer.
 
– Länsövergripande litteratursatsningar bidrar till att skapa, utvidga och ge tillgång till såväl litteratur som till kulturella nätverk. Det är en förutsättning för att kulturlivet i stort ska kunna utvecklas, säger Andreas Åberg, litteraturhandläggare på Kulturrådet. 

KONTAKT

Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo