Skapande skola i förskolan

Kulturrådet har tilldelats ytterligare tio miljoner kronor för professionell kulturverksamhet i förskolan inom ramen för bidraget Skapande skola. I uppdraget ingår en kartläggning av den befintliga kulturen i förskolan. Medlen kommer i huvudsak att användas till pilotprojekt för förskolebarn i åldern 35 år.

Utvalda förskolor ska erbjudas kvalitativ scenkonst (teater, dans, musik och cirkus) och diskussioner förs just nu med centrumbildningarna på respektive område. Enligt regeringens intentioner ska satsningen åtminstone de första åren riktas särskilt till områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg.

Erfarenheterna från Skapande skola är att barns tillgång till scenkonst och musik är ojämn bland annat beroende på var i landet man bor. Denna kunskap tas i beaktande när Kulturrådet diskuterar vilka kommuner som kan komma ifråga tillsammans med regionerna.

De nya medlen kommer alltså inte att kunna sökas. De kommuner som väljs ut kommer att bli kontaktade. Scenkonstutbudet tas fram i samverkan med Teatercentrum, Danscentrum, Musikcentrum och Manegen.

Läs mer

KONTAKT

Tua Stenström
Handläggare
Tel: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

 

Header logo