Stöd till samverkan med komponister

Kulturrådet fördelar idag stöd till 30 samverkansprojekt med komponister. Sammanlagt fördelas cirka 2,4 miljoner kronor den här omgången.
– Kulturrådet noterar en 30-procentig ökning av antalet ansökningar jämfört med motsvarande fördelning förra året, konstaterar Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Kvaliteten på ansökningarna är också generellt hög.

Bland ansökningarna finns en mångfald av uttryck som bland annat innefattar västerländsk konstmusik, improvisation, jazz, pop, folk-och världsmusik, körmusik, opera med mera. Bland de sökande finns fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer och regionala institutioner.

Könsfördelningen bland komponister håller på att jämnas ut. 46,5 procent av stödet går till kvinnor den här omgången, vilket är en liten ökning jämfört med vårens fördelning. Referensgruppen noterar att bidraget över längre tid långsamt har utvecklats i positiv riktning och att det lönar sig att trycka på när det gäller genus och jämställdhet.

– 2008 var andelen kvinnor 22 procent bland de beviljade bidragen till samverkan med komponister, och med nivån på höstens fördelning innebär det en ökning med 24,5 procentenheter, säger Magnus Lemark.

Några nya aktörer får stöd inom detta bidrag; Vox Pacis – Fredens Röst, Moderna Art Teatergrupp, Kartong Inn och Stockholm Contemporary Guitar Ensemble. 

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Magnus Lemark,
Handläggare
Tel: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo