1,1 miljoner kronor till bild- och formområdet

Tio kulturaktörer får dela på 1 167 000 kronor när Kulturrådet fördelar projektbidrag inom bild- och formområdet. Bland mottagarna finns kulturaktören Köttinspektionen/Haka i Uppsala, kulturföreningen Ruths vänner i Järpen och curator Stefanie Hessler.

Konstnärsgruppen Haka som ingår i Köttinspektion i Uppsala, kommer i en serie utställningar bjuda in konstnärer att med utgångspunkt i Köttinspektionen som byggnad och plats arbeta med stadens gentrifieringsprocess. Ruths vänner kommer inom ramen för projektet Bastion 2: Text/Trädgård 2 att genomföra workshop, utställningar och installation i Åre kommun. Stefanie Hessler får bidrag för att genomföra den curaterade utställningen Speed på Museu de Arte Moderna i Recife i Brasilien.

Åtta av tio beviljade projektansökningar är i någon grad internationella. Projekten kommer att genomföras i Brasilien och Turkiet samt med aktörer från bland annat Danmark, Island, Nederländerna och Norge. I sju av tio beviljade ansökningar riktas någon del av projektet till barn och unga.

Till grund för beslutet ligger Kulturrådets referensgrupps samlade bedömning utifrån de utgångspunkter som beslutats av Kulturrådet. Fördelningen av stöd under året ska spegla en mångfald av konstnärliga uttryck och geografisk spridning. Kulturrådet prioriterar projekt av hög kvalitet som vänder sig till barn och unga samt ansökningar från det fria kulturlivet.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven-west@kulturradet.se

 

Header logo