11,5 miljoner till amatörkulturens organisationer

Kulturrådet fördelar 11 525 000 kronor till centrala amatörkulturorganisationer. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Svenska folkdansringen och Riksförbundet Visan i Sverige har fått höjningar i jämförelse med 2015.

Kulturrådet prioriterar bidrag till centrala amatörkulturorganisationer som samlar utövande amatörer inom teater, dans, musik, ord och bild, kulturminnesvård eller annan verksamhet inom Kulturrådets ansvarsområde. Men pengar fördelas också till samarbetsorganisationer som bildats av centrala amatörkulturorganisationer i syfte att stärka och stödja amatörkulturen.

Header logo