Bild: Skrot

14 miljoner kronor till fria musikgrupper

Kulturrådet beviljar 14 miljoner kronor i stöd till 178 fria musikgrupper för nästa års konsertverksamhet. Musikgrupperna representerar sammantaget en mångfald av olika musikaliska uttryck. 27 grupper får verksamhetsstöd från Kulturrådet för första gången. Några av grupperna som får bidrag för första gången är Invader Ace, Iris Bergcrantz Quintet, Kinor Ensemblen, Bellaroush och Dinn Dinn Bulo.

Även om antalet ansökningar från grupper som riktar sig till barn och unga är relativt lågt går 14 procent av stödet till sådana grupper. Större delen av ansökningarna kommer från storstadsregionerna. Kulturrådet vill uppmuntra även grupper från mindre städer och orter att söka bidrag.

Vissa omprioriteringar har gjorts i beslutet för att i högre grad göra det möjligt för de grupper som turnerar i hela landet att också nå en publik utanför storstäderna.
Bazar Blå (Västervik), Sofia Jannok (Gällivare), Tibble Transsibiriska (Leksand), Kvarteret (Falun), och Sara & Samantha (Ljusdal) är några grupper vars ansökningar kommer från andra delar av landet än de tre storstadsregionerna.

KONTAKT

Luciana Marques, handläggare
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se


Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo