Subvox

30 miljoner kronor till musikarrangörer

Kulturrådet fördelar närmare 28,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag och 1,3 miljoner kronor i projektbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet.

Verksamhetsbidrag går till bland andra Kammarmusikklubben Krinolin i Malmö, Kulturföreningen Brötz och Clandestino Institut i Göteborg, Samtida musik i Stockholm, Umeå Kulturförening Humlan, Uppsala Internationella Gitarrfestival, Föreningen Garage i Falun, Folkmusikens hus i Rättvik och Bangen Jazz & Blues i Sandviken.

Förutom musikarrangörer, som får ett bidrag direkt från Kulturrådet, beviljas stöd till riksorganisationer som i sin tur fördelar bidrag till sina medlemmar. Riksorganisationer som fördelar verksamhetsbidrag till ca 200 organisationer är Svensk Jazz, Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) och Kammarmusikförbundet. Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS), Kontaktnätet och Riksförbundet Arrangörer av Nutida Musik (RANK) kommer under året att subventionera konserter genomförda av sina medlemsföreningar. Totalt får över 300 organisationer ta del av arrangörsstödet under 2016.

Några som beviljas projektbidrag av Kulturrådet är Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) som får pengar för projektet Från amatör till proffs.  Fokus i projektet ligger på kompetensutveckling. Anrikningsverket får pengar för projektet Modul som är ett workshop- och klubbkvällskoncept i ett arrangörssamarbete med elektronisk musik. Norrköpingsljud är ett arrangörssamarbete kring ljudkonst och konstmusik under Kulturnatta i Norrköping 2016. Subvox får stöd för Subkulturfestivalen och Umeå folkmusikförening får stöd för Umeå folkmusikfestival. Barn- och unga projekt som får pengar är Möckelnföreningarna och Kreativ Explosion.

Bland de som söker projektbidrag från Kulturrådet råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Projektbidrag söks för konsertserier, festivaler och samarbeten mellan fria arrangörer. Kulturrådet fördelar även bidrag för att främja insatser inom arrangörsledet.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Tel: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Magnus Lemark
Handläggare
Tel: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

 

Header logo