33 miljoner till yrkesverksamma fria dansaktörer

Kulturrådet fördelar nu drygt 33 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till koreografer, fria scener och produktionsplattformar för dans. Totalt ansökte 52 aktörer om stöd från Kulturrådet för år 2017.

Kulturrådet prioriterar verksamhetsbidrag till tre nya koreografer/grupper som producerar: Stina Nyberg, Mårten Spångberg och Art of Spectra. Syftet är att ge förutsättningar för fortsatt utveckling inom området och även erbjuda publiken ett breddat utbud.

Det sökta beloppet uppgick till drygt 71 miljoner kronor. 29 aktörer beviljades stöd till en summa om 33 miljoner kronor. 40 procent av stödet som Kulturrådet fördelar går till fria scener. Flertalet aktörer som får stöd arbetar problematiserande och normkritiskt. Aktörerna presenterar också olika uttrycksformer, format och tematik inom dansområdet.

KONTAKT

Greta von Rosen Stövind
Handläggare
Telefon: 08 519 264 18
greta.von.rosen@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo