Ändring inom bidrag till konsthantverk

Nu har årets ansökningsomgång av stöd till konsthantverk öppnat. Inför den här omgången är det en förändring inom bidraget. Ansökningarna från och med i år prövas utifrån två förordningar mot tidigare en. Det betyder att stödet kan sökas av olika typer av sammanslutningar inom konsthantverk och inte enbart kooperativ som tidigare.

Kulturrådet har sedan 1982 fördelat bidrag till konsthantverkskooperativ enligt förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ.

I Kulturrådets regleringsbrev för 2016 fördes den allmänna förordningen (2012:517) in under anslag 4:4 ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare.

– Med den här förändringen främjar vi förnyelse inom konsthantverket, som ju är ett område i stark utveckling och där kooperativen även fortsättningsvis har en viktig roll, säger Anna Livén West, handläggare inom bild- och formkonst på Kulturrådet.

Bidrag till konsthantverksgrupper kan sökas av professionella sammanslutningar av yrkesverksamma konsthantverkare. Bidrag lämnas främst till aktör vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

KONTAKT

Anna Livén West
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Header logo