Akt Ung. Kajsa Stormen Gustavsson. Foto: Aino Oxblod

Biblioterapi, fritidshem och asylsökande får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar idag drygt 6,9 miljoner kronor till läs- och litteraturfrämjande insatser i Sverige. Det är bland annat satsningar på biblioterapi, fritidshem och flyktingar som märks den här gången. Sammanlagt får 51 projekt från 17 län stöd.

Flyktingar och asylsökande är i likhet med föregående fördelning en tydlig målgrupp när Kulturrådet nu fördelar stöd till läs- och litteraturfrämjande. Inom biblioterapiområdet betonas läsningens och litteraturens betydelse för hälsan.

- Biblioterapi är en terapiform med fokus på läsning och samtal kring det lästa, en metod för att med litteraturens hjälp närma sig och förstå livsomvälvande händelser. Ett annat intressant område är samarbeten mellan folkbibliotek och fritidshem i syfte att öka barns läsintresse och främja fri läsning, säger Jonas Andersson, handläggare på Kulturrådet.

Som en följd av tidigare års särskilda satsning på idrott och läsning finns flera samarbetsprojekt mellan bibliotek och idrottsrörelsen med i bidragsomgången.

Drygt 100 ansökningar har kommit till Kulturrådet när det gäller läs- och litteraturfrämjande insatser. Bibliotek, bokhandlare, firmor och litterära sällskap finns bland de sökande och projekten varierar mycket. Kulturrådet prioriterar satsningar som är långsiktiga, bygger på bred samverkan, är väl förankrade och har en nationell och strategisk bärkraft.

En viktig aspekt av samhället saknas dock i de inkomna ansökningarna konstaterar Kulturrådet:

- Läs- och litteraturfrämjare runt om i landet drivs av ett stort samhällsengagemang, vilket återspeglas i deras projekt. Vi skulle dock gärna se fler satsningar inom HBTQ-området. Arbetet med allas lika rättigheter och möjligheter behöver stärkas inom många områden, inte minst gällande läs- och litteraturfrämjande, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jonas Andersson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 19
jonas.andersson@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon: 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Header logo