Cirkus och dans till förskolebarn i Västerbotten

Alla barn mellan tre och fem år i Robertsfors får i veckan se en föreställning med kompani Giraff. Kompaniet består av två cirkusartister från Stockholm. Nästa vecka får samma åldersgrupp i Vilhelmina uppleva kultur. Barnen får se en färgstark dansföreställning av den professionella gruppen Big Wind från Göteborg. En vecka senare är Big Wind i Dorotea.

Det är nio kommuner i Västerbotten som under våren och hösten får ta del av en pilotsatsning för förskolor som Kulturrådet bekostar. Tio miljoner kronor ur Skapande skola-bidraget har avsatts för förskolan i kommuner som har långa avstånd till professionell scenkonst. Förutom föreställningarna för barnen får också förskolans personal handledning av artisterna och det ges även en familjeföreställning i kommunen.

Turnén arrangeras av Danscentrum och Teatercentrum. Förutom Västerbottens kommuner får även små barn i fem kommuner i Norrbotten och fyra i Östergötland föreställningar med dans, cirkus, teater eller musik.

KONTAKT

Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Ellverson Löfström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 16
jenny.ellverson.lofstrom@kulturradet.se

Kontaktpersoner Västerbotten
Robertsfors: Clarence Coulton Andersson, utvecklingssamordnare
Telefon: 070 270 36 75

Dorotea: Nicklas Nilsson, förskolechef
Telefon: 0942 140 00

Vilhelmina: Ewa Burstedt, förskolechef
Telefon: 0940 140 77, 073 511 40 01

 

Header logo