Dockteater och streetdance lyfts inom den fria scenkonsten

Kulturrådet har beviljat 6,5 miljoner kronor till 31 aktörer inom den fria scenkonsten.  Projekten speglar en såväl tematisk som uttrycksmässig bredd och visar hur man kan lyfta klimatfrågan med både streetdance och dockteater.

Teater Lacrimosa från Stockholms län sätter upp ”Katastrofen – en sorts dockteater”. Det är en föreställning som kombinerar kunskapsfördjupning och aktuell samhällstematik i ett möte mellan dockteater, film och bildkonst.

Gruppen Plateau med föreställningen ”We Love Holocene” tar avstamp i undersökandet av konstens och människans roll i klimatkrisens tid. Projektet förenar streetdance, filosofi, idéhistoria och det sceniska uttrycket i sökandet efter inre och yttre hållbarhet.

”Color of tradition” är arbetsnamnet på ännu en streetdanceföreställning. Projektet är ett nordiskt samarbete mellan svenska Viktor Fröjd och tre andra urbana dansare från Danmark, Finland och Norge. Föreställningen utgår från den sociala aspekten av folkdans och street och utforskar frågor kring identitet och tillhörighet.

Mer dockteater för vuxna blir det när Malmö Dockteater presenterar en föreställning som tillägnas ”skvalpet”, det vill säga beteenden, företeelser och ting som inte bekräftar och reproducerar samhället utan existerar utanför, som skräp eller problem. Skvalpet är en fristående fortsättning på föreställningen ”Funktionell dumhet”.

Vid detta ansökningstillfälle har 143 ansökningar prövats till ett sammanlagt belopp av drygt 32 miljoner kronor. Såväl nationella som internationella projekt har beviljats medel.

KONTAKT

Maria Lewenhaupt
Handläggare
Telefon: 08 519 264 43
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Greta von Rosen Stövind
Handläggare
Telefon: 08 519 264 18
greta.von.rosen@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo