En stark och fristående kultur behövs mer än någonsin

Den 1 mars lämnar Kulturrådets styrelse budgetunderlaget för nästa treårsperiod till regeringen. I underlaget beskriver Kulturrådet områden som myndigheten vill betona de närmaste åren och föreslår ytterligare 90 miljoner kronor för att stärka kulturens möjligheter.

– En stark och oberoende och kultursektor är en förutsättning för en fungerande demokrati, säger Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör. Under tider av oro och konflikter behövs kulturen ännu mer.

Ett urval av Kulturrådets förslag till stärkt finansiering:

  • 41 miljoner kronor till regional kulturverksamhet
  • 28 miljoner kronor till den fria scenkonsten och musiken
  • 8 miljoner kronor för tillämpning av MU-avtalet inom det fria bild- och formkonstområdet
  • 2 miljoner kronor till bidrag för nationella minoriteters kulturverksamhet

– Bland de utmaningar vi står inför kan kultursektorn spela en viktig roll, säger Ulrika Stuart Hamilton, Kulturrådets styrelseordförande. Kulturrådet föreslår i sitt underlag ytterligare 90 miljoner kronor för att stärka kulturens möjligheter.

KONTAKT

Love Ander
Utredare
Telefon: 08 519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo